ยินดีต้อนรับ สู่ www.ymcsmart.com ยินดีให้บริการออกแบบ วางระบบติดตั้งภายใน ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารทุกชนิด

ตัวอย่างผลงานของบริษัท

CCTV Surveillance & Image Processing Seven Eleven (Neo)

_____________________________________________________

CCTV Surveillance & Image Processing Blue Ocean (Innekt)

_____________________________________________________

Intelligent Building(Lift System)

อาคารปิยมหาราชการุญ โรงพยาบาลศิริราช

_____________________________________________________

Public Address & Emergency Evacuation

The Empire Place (GE)

_____________________________________________________

1

2

2

3

4

Top

YMG Group Ltd., Part.

60/84 Village No.6 Lumlukka Road, Bungkumploy  Sub-district,

Lumlukka District, Pattumthani, 12150

TEL.0-2987-8284,08-9145-7769,08-4942-5059

Copy Right By : www.ymgsmart.com Creat website By. MRC  TEAM