ยินดีต้อนรับ สู่ www.ymcsmart.com ยินดีให้บริการออกแบบ วางระบบติดตั้งภายใน ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารทุกชนิด

ตัวอย่างผลงานของบริษัท

Access Control-Smart Card & Biometrics

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HID)

_____________________________________________________

Access Control-Smart Card & Biometrics

สำนักงานประกันสังคม (นนทบุรี)

_____________________________________________________

Access Control-Smart Card & Biometrics

The Empire Place (SOYAL)

_____________________________________________________

1

2

2

3

4

Top

YMG Group Ltd., Part.

60/84 Village No.6 Lumlukka Road, Bungkumploy  Sub-district,

Lumlukka District, Pattumthani, 12150

TEL.0-2987-8284,08-9145-7769,08-4942-5059

Copy Right By : www.ymgsmart.com Creat website By. MRC  TEAM