ยินดีต้อนรับ สู่ www.ymcsmart.com ยินดีให้บริการออกแบบ วางระบบติดตั้งภายใน ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารทุกชนิด

พันธกิจ / Mission

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอ็ม จี กรุ๊ป

---------------------------------------

         ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบวางระบบ ติดตั้งและ ให้คำปรึกษา ด้านงานรักษาความปลอดภัย

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้า ระบบประหยัดพลังงาน สำหรับบ้านพักอาศัย อาคารทุกชนิด โครงการหมู่บ้านจัดสรร

คอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการที่ต้องการความ ปลอดภัยสูง โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

 

เราเชี่ยวชาญในด้าน

---------------------------------------

- Access Control-Smart Card & Biometrics

- Solar Farm & Solar Roof Top

- CCTV Surveillance & Image Processing

- Building Video & Audio intercom

- Public Address & Emergency Evacuation

- Smart Home & Intelligent Building

Top

YMG Group Ltd., Part.

60/84 Village No.6 Lumlukka Road, Bungkumploy  Sub-district,

Lumlukka District, Pattumthani, 12150

TEL.0-2987-8284,08-9145-7769,08-4942-5059

Copy Right By : www.ymgsmart.com Creat website By. MRC  TEAM